ŻALUZJE PRZECIWSŁONECZNE

structurele-zonwering.jpg

SYSTEMY ICARUS®

Interesujący architektonicznie system ICARUS®, składa się z ekstrudowanych profili aluminiowych, w kształcie eliptycznym lub prostokątnym. Przy ich wykorzystaniu można osiągnąć całkowitą osłonę przed promieniami słonecznymi.

System doskonale nadaje się do obudowy fasad budynków jak i do ochrony przed słońcem fasad szklanych. Lamele różnej szerokości mogą być ustawione pionowo lub poziomo, jako element stały lub ruchomy.icarus-aero-lamellen.jpg

SYSTEMY SUNCLIPS®

Właściwy dobór rozwiązań technicznych i użycie systemów przeciwsłonecznych pozwala uzyskać komfortowe warunki w pomieszczeniach i stanowi ekonomicznie uzasadnioną alternatywę dla zakupu i eksploatacji klimatyzacji.

System osłon przeciwsłonecznych SUNCLIPS® składa się z lekkich ekstrudowanych profili aluminiowych, które mogą być rozmieszczone na lub pod konstrukcją nośną, jak i między jej elementami. System ten można montować w płaszczyznach: pionowej, poziomej, pod kątem (do 30°) tak, aby uzyskać oczekiwany poziom zacienienia.sunclips-lamellen.jpg

Systemy LOGGIA

renson-schuipaneel-professioneel.jpgSystem LOGGIA® składa się z aluminiow ych tłoczonych prof ili przeciwsłonecznych zamontowanych w prof ile ramowe. Odpowiednie po łączenie prof ili ramy i lameli jest każdorazowo dopasow y wane do w ymiarów i miejsca (w zależności od obciążenia wiatrem) montażu elementów. Do różnych rodzajów ramy mogą być zastosowane różnego rodzaju t ypy lameli, k tóre będą posiadał y różne wspó łcz ynniki widoczności lub prześwitu. Wspó łcz ynnik widoczności określany jako SO, informuje nas o ilości światła przechodzącego przez przes łoną pod kątem 90 stopni do przes łony, natomiast wspó łcz ynnik SW określa na kąt y pod k tór ymi s łońce przechodzi przez os łonę.